การควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต
MANUFACTURING & PRODUCTION SYSTEM PDF พิมพ์ อีเมล

 

oem

oem oem oem oem oem oem oem oem oem oem oem oe

oemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

oem


 • ผลิตด้วยเครื่องจักรระบบสูญญากาศทันสมัย (Batch Vacuum Processing Plant for mixing dispersing and homogenizing of liquid and semi-solid products) จำนวน 2 เครื่อง กำลังการผลิตรวมกัน 500 กิโลกรัม ต่อครั้ง ต่อ ชั่วโมง

 • บรรจุด้วยระบบ Semi-Auto ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐาน

   

 • เครื่องจักร และอุปกรณ์แยกสัดส่วน และได้รับการบำรุงรักษาควบคุมดูแลด้านความสะอาด ปลอดเชื้อ อย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานสากล

 • ระบบการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต เนื้อยา บรรจุ แพ็คใส่กล่อง ชิงค์ฟิล์มบรรจุกล่องลังรัดสายรัดเพื่อการขนส่ง ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพทั้งหมด

 • กรรมวิธีการผลิตเป็นไปตามหลักการที่ผ่านการควบคุมดูแลโดย เภสัชกรชำนาญการณ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกประเภทผ่านการรับรอง จดทะเบียนตามตำรับ อาหารและยาตามกฎหมาย

 

 • ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านการทดสอบส่วนผสมที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย 

 

 • สถานที่ในการผลิตผ่านการควมคุมเชื้อโรค และความสะอาดตามมาตรฐานสากล

 

 • สถานที่ผลิต แบ่งสัดสวนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางค์ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

 

 • ระบบควบคุมการผลิตถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอางค์

 

 • โรงงานวิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าป้อนให้กับตลาดยาวนานกว่า 30 ปี

 

 • โรงงานผ่านการตรวจสอบ และจดทะเบียนถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

 

 • ตัวอาคารสร้างถูกสุขลักษณะ แบ่งเป็นสัดส่วน แข็งแรง สะอาด และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบการผลิตที่ทันสมัย

 

 • ควบคุมการผลิตด้วยเภสัชกรปริญญา ที่มีประการณ์ในการผลิต และอยู่ในสายงานมากว่า 40 ปี

 

 • เภสัชกร ประจินต์ วิชิรมาลา ประกอบธุรกิจโรงงานเครื่องสำอางค์ เพื่อผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ทีขึ้นชื่อมากมาย เชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วยสูตรส่วนผสมที่เป็นคุณประโยชน์ และถูกต้องจากการทดลอง และพัฒนาอย่างยาวนาน

 

 • โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรอง และจดทะเบียนตามตำรับ สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  ตามกฎหมาย