แผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก

ปัจจุบัน คนไทยมีอัตราการเกิดโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบสูงมาก ทำให้สูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันควร ทั้งที่ควรอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิต

สาเหตุที่สำคัญของโรคทั้งสอง คือ แผ่นคราบจุลินทรีย์


แผ่นคราบจุลินทรีย์ เกิดจากจุลินทรีย์ในช่องปาก ทำปฏิกริยากับเศษอาหาร และสารประกอบในน้ำลาย รวมกันเป็นแผ่นคราบเหนียว ติดแน่นบนผิวฟัน จะเห็นเป็นคราบเมือกหรือรูฟันผุ แผ่นคราบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนประกอบสำคัญของแผ่นคราบนี้ คือ เชื้อจุลินทรีย์นานาชนิด ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรด ทำลายผิวฟันเป็นรู ทำให้เกิดฟันผุ และผลิตสารพิษทำลายเหงือก ทำให้เหงือกอักเสบ และรวมกับสารแคลเซียมในน้ำลาย ตกตะกอนบนแผ่นคราบจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดหินน้ำลาย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ หินปูน หินน้ำลายนี้ จะเกาะบริเวณคอฟัน และผิวรากฟัน ซึ่งมีหลายสี ตั้งแต่สีขาวขุ่นคล้ายสีฟัน สีน้ำตาล หรือสีดำ และมีผิวขรุขระ ทำให้เหงือกอักเสบ และมีการทำลายกระดูกรอบรากฟัน เกิดโรคปริทัศต์ขึ้น ถ้าปล่อยให้โรครุกลามต่อไป มีการทำลายกระดูก รอบรากฟันมากขึ้น จะทำให้ฟันโยก และหลุดไป ฟันและเหงือก จะถูกทำลายมากน้อย รวดเร็วเพียงใดขึ้นอยู่กับ การดูแลสุขภาพช่องปากของแต่ละคน เนื่องจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ เป็นสาเหตุสำคัญของฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ ดังนั้น การกำจัดหรือการควบคุม ไม่ให้เกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์ จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการป้องกันการเกิดโรคทั้งสอง ด้วยตัวเราเอง วิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังทานอาหารทุกมื้อ หรืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน ร่วมกับการใช้เส้นใยขัดฟัน (Dental floss) ทำความสะอาดซอกฟันอย่างสม่ำเสมอ