อาการเสียวฟัน

เสียวฟัน อาการไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกผู้ทุกวัยทำให้เกิดความรำคาญจนยิ้มไม่ออก เมื่อเกิดอาการเสียวฟันสิ่งที่สามารถแก้ไขได้คือการรักษา และวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับอาการเสียวฟันกันเพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธี จะได้มีรอยยิ้มสวยสดใสไปนานๆ


สาเหตุของการเสียวฟัน
อาการเสียวฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หากเกิดในวัยเด็กสาเหตุมาจากฟันผุ ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนั้น อาการเสียวฟันอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น คอฟันสึก ฟันร้าวหรือเกิดฟันผุซ้ำบริเวณฟันที่ได้รับการอุดแล้ว

กลไกของอาการเสียวฟัน

อาการเสียวฟันนั้นมีจุดกำเนิดมาจากท่อเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในเนื้อฟัน (Dentine) ท่อดังกล่าววิ่งตรงจากโพรงประสาทฟันไปยังเคลือบฟัน (Enamel) ภายในท่อเล็กๆ เหล่านี้จะมีของเหลวอยู่เต็มและมีแขนงใยประสาทอยู่ซึ่งเป็นใยประสาทที่มีความไวต่อการกระตุ้นของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของของเหลวภายใน โดยเฉพาะบริเวณท่อใกล้รอยต่อระหว่างชั้นเคลือบฟัน (Enamel) และเนื้อฟัน (Dentine) จะมีการแตกแขนงของประสาทมากและมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นเป็นพิเศษ ดังนั้นเมื่อฟันผุหรือสึกถึงบริเวณนี้จะทำให้เกิดอาการเสียวฟัน ขณะที่รับประทานอาหารร้อน เย็น หวาน หรือเปรี้ยว เนื่องจากสิ่งนี้จะไปกระตุ้นให้ของเหลวที่อยู่ภายในท่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ขยายตัว หดตัวและมีการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในท่อส่งผ่านไปยังใยประสาทซึ่งจะรับรู้ว่ามีสิ่งมากระตุ้น ก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองซึ่งจะแปรความรู้สึกออกมาเป็นอาการเสียวฟันเพื่อที่จะบอกเตือนให้ผู้ป่วยหยุด หรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดการเสียวฟัน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับโพรงประสาทฟันได้